Boots Øyer

Boots apotek har i dag over 150 apotek i Norge, og mer en 160 års erfaring fra internasjonal apotekdrift. Deres første butikk ble åpnet i 2008, og ECL har vært med på å bygge og innrede alle deres butikker i Norge.  I September bistod vi Boots øyer med flytting av lokaler. Vi hadde også ansvaret for produksjon og installasjon av ny innredning i butikken. Resultatet var en fin og lys butikk.

 

Prosjektleder: Espen Cook Lunde
Foto: 

dot_space-01.jpg
08a014f63386e474672b714f29136dde.jpg